ثمالی
ابو حمزه ثابت بن دینار ثمالى ازدى کوفى‏
ابو حمزه ثابت بن دینار ثمالى ازدى کوفى‏(ره) ولادت در تاریخ ولادت ابو حمزه هیچ منبعى، سال مشخصى را ذکر نکرده،ولادت او بین سال ۳۰ تا ۴۰ هجرى قمرى بوده است در نامگذارى ایشان به ثمالى، نظرات مختلفى بیان شده است. بیشتر به ابو حمزه مشهور است، و آن نام فرزند بزرگ اوست، که به همراه دو برادرش نوح و م…
ابو حمزه ثابت بن دينار ثمالى ازدى كوفى‏(ره)
ابو حمزه ثابت بن دينار ثمالى ازدى كوفى (ره) ولادت در تاريخ ولادت ابو حمزه هيچ منبعى، سال مشخصى را ذكر نكرده،ولادت او بين سال 30 تا 40 هجرى قمرى بوده است در نامگذارى ايشان به ثمالى، نظرات مختلفى بيان شده است. بيشتر به ابو حمزه مشهور است، و آن نام فرزند بزرگ اوست، كه به همراه دو برادرش نوح و منصور در…