توحید در صفات
توحيد در مالكيت
توحيد در مالكيت خداى تعالى در آيات بسيارى از كلام مجيدش ملك عالم را از آن خود دانسته، از آن جمله فرموده: (لله ما فى السماوات و ما فى الارض، آنچه در آسمانها است و آنچه در زمين است ملك خدا است)، (1) و نيز فرموده): (له ملك السماوات و الارض، ملك آسمانها و زمين از آن او است)، (2) و نيز فرموده: (له الم…