تواضع برای والدین
بال های گشوده تواضع برای والدین
نکته ی قابل توجه آیه 23 سوره اسراء این است که بیان می کند؛ خداوند ما را به توحید و یكتاپرستی دستور داده ودر کنار یکتاپرستی به نیکی به پدر و مادر سفارش کرده است و می‌فرماید : « اگر پدریا مادر یا هر دو پیر شدند ، به آنها کوچکترین تشرکه همان اف می باشد را نگویید ؛ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً ك…