نوشته‌ها

امام جواد(علیه السلام)تجسم صلابت.

    اشاره: در میان خانواده امام رضا(علیه السلام)و در محافل شیعه از حضرت امام ‏جواد(علیه السلام)به عنوان مولودى پرخیر و برکت‏ یاد مى‏ شود; چنان که ‏صنعانى مى‏ گوید: روزى در محضر امام رضا(علیه السلام)بودم. فرزندش ابوجعفر را که خردسال بود. آوردند. امام فرمود: این مولودى است که‏ براى شیعیان ما با…