تنوع غذايي
غذاهاي حاضري علت چاقي اكثر نوجوانان
مریم‌سادات كاظمی در حال حاضر 15 تا 20 درصد نوجوانان از چاقی رنج می‌برند. تغذیه نامنظم و نامرتب عمده‌ترین علت بروز این مشكل است. موضوع تعجب برانگیز این كه گرچه این نوجوانان اضافه وزن دارند اما دچار كمبود ارزش‌های غذایی نیز هستند. تغذیه تنها به معنای غذا خوردن نیست. تحقیق در مورد عادات غذایی نشان می‌دهد كه ت…