تقلید کودکان
والدين الگوهاى طبيعى فرزندان هستند
همچون من عمل مكن، به گفته‏ى من عمل كن «كودكان از والدين خود تقليد مى‏كنند و على رغم آن كه پدر و مادر تلاش مى‏كنند رفتارهاى خوب را به آنها آموزش دهند، ولى فرزندان شيوه و رفتار والدين را در پيش مى‏گيرند.» اين مقاله در مورد تربيت فرزندان و اساسا درباره‏ى اين موضوع كه چگونه والدينى مى‏خواهيم باشيم، صحبت…
شرحى بر جلوه ‏هاى رفتارى امام خمينى (ره) با کودکان و نوجوانان (3)
بازي هاى تقليدى کودکان غريزه تقليد، يکى از غرايز نيرومند و ريشه دار در انسان است . به برکت وجود همين غريزه است که کودک بسيارى از رسوم زندگي، آداب معاشرت، غذا خوردن، لباس پوشيدن، طرز تکلم، اداى کلمات و جمله ها را از پدر و مادر و ساير معاشران فرا مي گيرد و به کار مي بندد . چشم و گوش کودک چون دريچه اى باز…