تفریحات سالم
برنامه هاى تفريحى جوانان
مقدمه: عالم جوانى، آميزه اى شيرين و شگرف از شعر و شعور، شور و اشتياق و احساس و انديشه در زندگى انسان است. جوانان، شريان گرم و حياتى جوامع، وجدان آگاه و بيدار ملت ها و بازوان کارآمد و تواناى دولت ها محسوب مى شوند. درايت و هوشمندى اسلامى و انقلابى ايجاب مى کند که با تلاش و مجاهدت عمومى و بهره گيرى از توانايى …
تفريحات ناسالم
مسعود نورعليزاده چنان که جسم انسان نيازها و احتياجات گوناگونى هم چون غذا خوردن دارد، روح و روان انسان نيز نيازمندى هايى دارد. تفريح و شادابى غذاى روح آدمى است که موجب فرح و انبساط خاطر و آرامش روانى مى شود. امام على ـ عليه السلام ـ مى فرمايد: «شادمانى و سرور، موجب انبساط روحى مى شود و وجد و نشاط آد…
الگوهای رفتاری؛ تفریحات سالم در اسلام
فرهنگ عمومی نیازمند الگوهای رفتاری مناسب است که می بایست از سوی رهبران و مسئولان جامعه ارایه و به کار گرفته شود تا به عنوان یک عادت دوم به شکل غیر ارادی از سوی همه افراد جامعه یا اکثریت آنان در آید. جامعه اسلامی نیازمند الگوهای رفتاری مبتنی بر فرهنگ اسلام و ارزش های آن است. هدف نویسنده از نگارش این مطل…