تفاوت جنسیتی
دو جنس لطيف و خشن
معصومه اسدى بررسى تفاوت‌هاى يادگيرى در دختران و پسران «دو جنس مذكر و مونث اعضاى يك گونه حيوانى هستند اما اگر بگوييم از استعداد، لياقت، مهارت و رفتار مشابهى بهره‌مند هستند، جامعه خود را براساس يك دروغ علمى بنا كرده‌ايم.» آن مورى و ديويد جل از حدود 4 ميليون سال پيش انسان شكل گرفته و مغز او از حدود 2 …