تغذیه ورزشکاران
تغذیه ورزشکاران(۱)
موقعى که ورزش مى‌کنیم، بیشتر ماهیچه‌هاى بدن به تحرک در مى‌آیند و همین باعث مى‌شود که سوخت و ساز بدن زیاد شود. بر اثر این سوخت و ساز بیشتر، چربى، قند و مواد ذخیره بدن مى‌سوزد. حال براى جبران این سوخت و ساز، چه موادى باید مصرف کرد؟ ورزشکار باید چه نوع تغذیه‌اى داشته باشد، تا دچار بیماری‌هاى گوناگون ناشى از فعالیت زیا…
تغذیه ورزشکاران(۲)
عسل، داراى مواد معدنى مثل آهن، فسفر، پتاسیم، ید، منیزیم، سرب، مس، سولفور، نیکل، روى، سدیم و غیره است. داراى ویتامین‌هاى «آ، ب، ث، د، کا، ا» مى‌باشد.۱ به دلیل داشتن خواص زیاد، مصرف عسل، به ورزشکاران توصیه مى‌شود. خرما یکى دیگر از مواد غذایی بسیار مقوى و ارزنده براى ورزشکاران، خرما مى‌باشد. خرما خواص زیا…