تشریع حج
فلسفه تشریع حج
اشاره در قرآن کریم: «للَّه عَلَی النّاسِ حَجُّ البَیْتِ مَنْ إسْتَکاعَ إلَیْهِ سَبیلاً»[۱] یعنی: «برای خداوند است بر مردم که آن خانه را زیارت کنند، هر که تواند به آن راهی ببرد». پس خداوند حج را بر همه کسانی که استطاعت و توان رفتن به آن را دارند، واجب نموده است و در این مطلب، هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد. ن…
اهمیت و جایگاه حج در قرآن
اشاره  حج نمونه و مدل کوچکی از اسلام بزرگ است. گویا خداوند متعال اراده نموده که اسلام را در همه ابعادش در یک عبادت جای دهد تا حاجی کل اسلام را یکباره تجربه نماید.از آنجا که قرآن در راس منابع معتبر اسلامی و مورد اتفاق فریقین است لذا روش اصلی و اولیه این نوشتار مراجعه به خود قرآن است که تبیان لکل شیء‌ ا…