ترجمه
اساسى ترین منابع قرآن پژوهى براى جوانان
حدیثى از رسول اکرم(ص) به این مضمون نقل شده است که فرموده‌اند: چون کسى در نوجوانى و جوانى قرآن بیاموزد،معرفت قرآنى با خون و گوشت او سرشته می شود. بنده به عنوان یک قرآن‌پژوه،بارها و بارها در جلسات قرآنی، مساجد، سخنرانی ها یا محافل دانشگاهى با این سؤال و مسأله مواجه می شوم که عزیزان نوجوان و جوان از من می پرسند: با چه من…