تربیت عملی
امام حسين عليه السلام و تربيت فرزند (1)
سیره تربیتی امام حسین علیه السلام در تربیت فرزند زمان تحقق حادثه کربلا نکات تربیتی بیشتری در دسترس داریم. سبب این امر دو چیز می‌تواند باشد: نخست آنکه حادثه کربلا به خاطر بی نظیر بودن آن بیش ازسایرحوادث مورد توجه سیره نویسان و مورخان واقع گردید و بنابراین، اسناد بیشتری از آن در دسترس است که می‌توان از لابل…