تربیت علوی
مرام علوی در تربیت کودک
کودک و تربیت دینی بسیارى از مردم فرزندان خود را بگونه اى تربیت مى کنند که همانند آنها فکر کنند، زندگى کنند، و با آداب و رسوم خانواده و قبیله و فامیل هر چند بى ارزش آنها عادت کنند، و آنها را رعایت نمایند. که اگر جوانى چنین نبود مى گویند: تو فرزند ما نیستى !! در صورتى که امام على علیه السلام در چگون…
نقش تنبیه در تربیت از دیدگاه امام على(علیه السلام)
 روانشناسان معتقدند با توجه به زیان‏هاى متعدد روش‏هاى تنبیهى بهتر است هرگز از آنها به عنوان روش‏هاى تربیتى و اصلاحى استفاده نشود و به جاى آنها از روش‏هاى دیگر استفاده گردد، با این حال گاه ممکن است رفتار فرد چنان وخیم و خطرناک باشد که هیچ روش دیگرى به اصطلاح جواب ندهد و ناچار کاربرد روش تنبیه تنها روش ممکن …