تربیت دختران
تربيت زنان و دختران در سيره معصومين عليهم السلام
محمد احسانى اهميت تربيت دختران امروزه بيش از هر زمان ديگر بايد به تربيت دختران همت گماشت؛ زيرا از يک سو نزديک به نيمى از نيروهاى فعال و کارآمد جامعه را قشر زنان و دختران تشکيل مى دهند و از سوى ديگر، گستره فعاليت آنان، همه امور فردى و اجتماعى را در بر مى گيرد. ضمن آنکه پرهيز از اختلاط زن و مرد در بيشتر م…
بلوغ، تغذيه و تحصيل دختران
 دوران بلوغ يکي از مهم‌ترين دوره‌هاي زندگي است چرا که در اين دوران جهش رشدي اتفاق مي‌افتد که در تمام طول مدت زندگي تکرار نمي‌شود. رشد افراد، به خصوص دختران در اين دوران سرعت يافته و در نتيجه نياز دختران به تمام مواد مغذي افزايش پيدا مي‌کند و در صورتي که از طريق غذاهاي متعادل، متناسب و متنوع نظير درشت مغذي‌…
سن مناسب ازدواج دختران در تعبیر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)
 رسول خدا(ص) مى فرماید: باکره مانند میوه هاى روى درختانند اگر بموقع چیده نشوند، اشعه آفتاب آنها را فاسد مى کند و وزش باد آنها را پراکنده مى سازد؛ همچنین دختران وقتى به حد بلوغ رسیدند و مانند زنان، در خویشتن تمایل جنسى احساس کردند، دارویى جز ازدواج ندارند و اگر همسر نگیرند، از فساد ایمن نیستند، چرا …