ترازوی اعمال
آثار خوش اخلاقی
«مومن کامل» ۱٫قال رسول الله - صلی الله علیه و آله - أَکْمَلُ المُومِنینَ ایماناً احْسَنُهم خُلْقاً. «امالی الطوسی، ص ۱۴۰، ح ۲۲۲» رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: کامل ترین مؤمنان از نظر ایمان کسی است که اخلاقش نیکوتر باشد. «رمز بعثت» ۲٫قال رسول الله - صلی الله علیه و آله - : بُعِثْتُ لا…