نوشته‌ها

اسرار وقوف در عرفات و مشعر الحرام

اشاره یکی از ارکان و واجبات مراسم حج وقوف در عرفات و مشعر است. پس از احرام در مکه، حجاج باید به صحرای عرفات رفته و از ظهر روز نهم تا مغرب آن روز در آنجا بمانند. همه حجاج در روز عرفه به محلی به نام عرفات جمع شده و به راز و نیاز و دعا و انابه می پردازند. و از آنجا به مشعر رفته تا برای فردای آن خود ش…

آثار و فوائد روزه داری

چکیده روزه دارای فوائدی است. مهم ترین اثر روزه بعد تربیتی آن است. روزه روح آدمی را لطیف و اراده انسان را «قوی» و غرائز او را «تعدیل» می کند. از مرتاضان، که از خودداری های مخصوص به تطهیر روح می پردازند، گرفته تا صوفیان، که چله نشینند و امساک از اصول آنها است، و عارفان که می گویند: «اندرون از طعام خالی …