تبعیت از پیامبر
پاداش اطاعت از شوهر
مردى از انصار قصد مسافرت داشت. به همسرش گفت: تا من از مسافرت بر نگشته ام، تو نباید از خانه بیرون بروى! پس از آن که آن مرد به مسافرت رفت، به زن خبر رسید که پدرش بیمار است. پس کسى را نزد پیامبر اکرم(صلى الله علیه و آله) فرستاد و پیغام داد که: شوهرم مسافرت رفته و به من گفته است تا از سفر برنگشته، از منزل …
تبعیت از پیامبر(صلى الله علیه وآله) موجب قرب الهى
 مى توان با توجه به آیه ۳۱ سوره «آل عمران» بدست آورد. خداى متعال در این آیه مفهوم دوستى واقعى را تبیین مى کند و فرق آن را با محبت کاذب و دروغین، روشن مى سازد، مى فرماید: «بگو: اگر خدا را دوست مى دارید از من پیروى کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد که خدا آمرزنده مهربان است» (قُلْ إِنْ کُنْتُم…