تاثير نماز
تاثير نماز بر تلقين هاى سازنده روانى
پيامبر اكرم  (صلی الله علیه و آله): الصلوه قربان كل تقي نماز وسيله نزديكى با تقوايان به خداست      “ تلقين ” از گذشته هاى دور تا عصر حاضر ، از پر راز و رمزترين و شگفتى بر انگيزترين ، پديده هاى انسانى ، به شمار مى آمده است و از جمله مواردى است كه منطق و دانش بشرى حتي در عصر “ انفجار علوم ” هنوز به…
تاثير نماز بر ثبات شخصيت
     ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا پروردگارا ! صبر و شكيبايى را بر ما فرو ريز و قدمهايمان را ( در زندگى ) ثابت و پايدار نما . ( سوره مباركه بقره ـ آيه شريفه 250 )       “ شخصيت ” در تعريف روانشناسى و روانپزشكى ، معرف مجموعه اى از صفات ، رفتارها ، افكار و تمايلات عاطفى و هيجانى هر فرد مى باشد …
تاثير نماز بر سلامت روانى كودكان
رب اجعلنى مقيم الصلوه و من ذريتى ربنا و تقبل دعاء پروردگارا ! من و فرزندانم را اقامه كنندگان نماز قرار ده و دعاى مرا قبول فرما . سوره مباركه ابراهيم ـ آيه شريفه 40      عبارت مشهور “ العلم فى الصغر ، كالنقش فى الحجر ” ( دانش در كودكى ، مانند نقش پايدار در سنگ است ) ، امروزه با پيشرفت دانش پزشكى و…
تاثير نماز بر احساس امنيت روانى
نكته بيست و يكم  :تاثير نماز بر احساس امنيت روانى      پس كداميك از دو دسته مردم سزاوار به امنيت اند ( بگوييد ) اگر مى دانيد ! ( بگو ) : كسانى كه ايمان آورده اند و ايمان خود را به ستم نياميخته اند . ( سوره مباركه انعام ـ آيه شريفه 82)      هر چند كه در پزشكى و زيست شناسى امروزى واژه استرس به معنى ه…
تاثير نماز بر خود شكوفایى
نكته سى و هفتم :تاثير نماز بر خود شكوفائى امام صادق (ع) : نمازى كه از ترس جهنم خوانده شود ، نماز غلامان است نمازى كه به سوداي بهشت خوانده شود ، نماز تجارت پيشگان است اما نماز اولياء الهي نمازى است كه با عشق به خدا  اقامه مى شود    “ خود شكوفائى ”  ( self – actualization) در مفهوم عمده و كلاسيك خو…
تاثير نماز بر پیشگیری از انحرافات جنسى
ان الصلوه تنهى عن الفحشاء و المنكر  (عنكبوت / 45)       انحرافات جنسى از دردناك ترين مشكلات بشر در آستانه قرن بيست و يكم است . بررسيهاى كينزى در سال 1948 نشان داد كه از هر 100 مرد آمريكايى 4 مرد منحصرا همجنس خواه هستند ، يعنى كوچكترين تمايلى به جنس مخالف ندارند !؟! اين در حاليست كه گروههاى پر تعداد د…
تاثير نماز بر وسواس هاى عملى
 در شماره گذشته از تاثير نماز بر وسواس فكرى سخن گفتيم و اينكه به نكته اى پيرامون وسواس عملى مى پردازيم كه نمونه هاى آشناى زيادى از آن را مى توان در جامعه اطراف پيدا كرد . از جمله اين نمونه ها مى توان به افرادى اشاره كرد كه گرايش به انجام مكرر فعاليتهايى معين مثل شستشو و نظافت دارند و حتى پس از بارها …