بی علاقگی زوجین
دلم باهات نیست!
گاهی در کنار هم و زیر سقف هستیم اما دلمان برای هم نمی‌لرزد، به فکر هم نیستیم و انگار هیجان زندگی ته کشیده است... آماری که به طور رسمی برای طلاق اعلام می‌شود در واقع نشان‌دهنده میزان ناکامی همسران در زندگی زناشویی نیست در کنار این آمارها، آمار بزرگتری به جدایی عاطفی زن و شوهر اختصاص دارد، یعنی زندگی‌هایی که به سردی…