بنيانگذار تشيع
حضرت فاطمه(س)بنيانگذار تشيع
اين درست است که تشيع در اصل به حديث انذار و غدير بازمي گردد و اين هم درست است که اصحابى مانند سلمان، ابوذر، مقداد و عمار نخستين شيعيان امام علي (علیه السلام) بودند، اما بايد توجه داشت که همه اينها تنها پس از حضرت فاطمه(سلام الله علیها) قرار مي گيرند که او نقش اساسى در آغاز حرکت تشيع در بستر تاريخ دا…