بلخی
مولانا جلال الدین بلخی و تصوف
اشاره:  تصوف شخصیتهای معروفی را تحویل جامعه اسلامی داده است. از ابتدای ایجاد فرقه تصوف افرادی بوده اند که امروز هم در میان صوفیه و حتی غیر صوفیه از احترام خاصی برخورداراند. آنان آثار ادبی و عرفانی مهمی را نیز بر جای گذاشته اند. جلال‌الدین محمد بلخب یک از این شخصیتها است که شهرت جهانی دارد. این مقاله از شخصیت …
پیامبر رحمت در نگاه جلال الدین محمد.
اشاره: حمد و سپاس خداوند و وصف پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، زینت بخش دیوان اکثر قریب به اتفاق شاعران ایرانی است. مولوی نیز از جمله این شاعران است و عشق محمدی (صلی الله علیه و آله) در اشعار او خصوصاً در مثنوی مولوی نمودی یگانه دارد. داستان انبیاء (علیهم السلام) در لابلای دفاتر شش گانه مثنوی مولوی، حض…
عنصرى بلخى.
اشاره:  ابوالقاسم حسن بن احمد عنصرى بزرگ ترین قصیده پرداز و مدح سراى قرن پنجم بلکه زبان پارسى است و تا کنون بدین پایه و مایه در جَزالت لفظ و رشاقت سبک، هیچ یک از شعراى قصیده سرا با کثرت عدّه و توجّه به معارضه نتوانسته اند قصیده اى انشاء کنند، اگر از عهده لفظ برآمدند گِرد معنى نشدند، و اگر حتى معنى …