بشر
سیره امام کاظم علیه السلام در امور سیاسی و دینی
در سیره امام کاظم علیه السلام ظلم ستیزی و  مبارزه با دستکاه حاکم از راه های ممکن در تاتریخ ثبت شده است فرازهایی از رفتارهای روشنگرانه و ظلم ستیزانه حضرتش را در این زمینه می خوانیم : رخنه در درون نظام امام کاظم علیه السلام با تربیت افرادی شایسته، و تأثیرگذاری مثبت بر افکار و اندیشه های برخی از کا…
برهان معاد
بهترين و كوتاهترين برهان معاد را خواستارم؟ پاسخ: عشق به راحتي و زندگي جاودانه در نهاد همه انسان ها و نفرت از هر گونه درد و رنج و زوال و نابودي مي طلبد كه : 1- وجود چنان جهاني با آن ويژگي ها، در غير آن صورت چنان اشتياقي در درون انسان نهادينه نمي گرديد. 2- آن چنان شرايطي در دنيا فراهم نيست و نخواهد بود زير…