برّ و نیکی
خانواده در قرآن(2)
4. توصیف موضوع گزاره های اخلاقی 4 -1. برّ «یسئلونک عن الاهله قُل هی مواقیتُ للناسِ و الحجّ لیسَ‌ البرُّ بأنْ تأتوا البیوت من ظهورها و لکنّ البرّ من اتقی و اتوا البیوتَ من ابوابها و اتقوا الله لعلکم تفلحون»(البقره/189)(1). از آنجا که اسلام، دین جامعی است و برای هر یک از سؤال های مطرح در زندگی بشر پاسخ…