برخورد نیکو
آيات قرآني مربوط به روابط دختر و پسر
آيات مربوط به گفتگوي موسي با دختران شعيب قرآن کريم در آيات 23 و 24 سوره ي قصص به ماجراي برخورد موسي با دختران شعيب و ياري رساندن به آنان و مناجات موسي اشاره کرده و مي فرمايد: «ولما ورد ماء مدين وجد عليه امته من الناس يسقون و وجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقي حتي يصدر الرعاء وأبونا شيخ کبير * فس…