نوشته‌ها

نتیجه خوشحال کردن سگ

اشاره: صبر و شکیبایی، تواضع و حسن خلق و تدبیر در امور را از ویژگی‌های بارز شخصیتی امام دوم شیعیان حضرت امام حسن (علیه‌السلام) است. امام حسن مجتبی (علیه‌السلام) در بخشندگی و کرامت اسوه بودند و در همین راستا بوده که کریم اهل بیت (علیه‌السلام) مهربانی و اخلاق حسنه را بین مردم نهادینه و ترویج می‌کرده‌اند. در ا…