ایراد بنی اسراییلی

نوشته‌ها

ایراد بنی‌اسرائیلی!

از امام رضا(علیه السلام) نقل شده: مردی از بنی اسرائیل، یکی از بستگان خود را کشت و جسد او را بر سر راه مردی از بهترین فرزندان قبیله بنی اسرائیل گذاشت.
سپس به خونخواهی او برآمد. کسی از آنها متهم شد که قاتل اوست. در نتیجه غوغای برخاست. برای حل این مشکل محضر حضرت موسی(علیه السلام) آمدند تا حق را آشکار سازد.
حضرت موسی(علیه السلام) دستور داد گاوی بیاورند تا کشف حقیقت کنند. بنی اسرائیل گمان بردند موسی(علیه السلام) آنان را استهزاء می‌کند، از روی تعجب گفتند:
– آیا ما را استهزاء می‌کنند؟
موسی(علیه السلام) گفت:
– استهزاء خوی نادانان است و من به خدا پناه می‌برم از جاهلان باشم.
وقتی فهمیدند مسأله جدی است گفتند:
– از پروردگارت بخواه برای من روشن کند، چگونه گاوی باید باشد؟
امام رضا(علیه السلام) در ادامه نقل داستان فرمود:
اگر بنی اسرائیل در مرحله اول از فرمان موسی پیروی می‌کردند، هرگونه گاوی می‌آوردند در اطاعت ایشان کافی بود. ولی چون بهانه جوی کردند، توضیح خواستند، خدا نیز کار را برایشان دشوار ساخت و برای آن گاو نشانه های قرار داد که پیدا کردنش کار آسان نبود. لذا وقتی که پرسیدند: این گاو چگونه باید باشد؟ خداوند فرمود:
آن گاو نه پیر و از کار افتاده باشد و نه بکر و جوان، بلکه میان این دو!
باز پرسیدند:
– چه رنگی باشد؟!
حضرت موسی(علیه السلام) فرمود:
– زرد رنگ، طوری که هر بیننده را شاد و مسرور سازد.
گفتند:
– ای موسی! مشخصات گاو هنوز مبهم است واضح‌تر بفرما!
موسی(علیه السلام) گفت:
– گاوی که به شخم زدن آرام و نرم نشده و برای زراعت، آبکشی نکرده باشد، بدون عیب بوده و غیر از رنگ اصلی‌اش رنگ دیگری در آن نباشد.
با زحمت فراوان جستجو کردند. در آخر، مشخصات با مشخصات گاوی انطباق یافت که نزد جوانی از بنی‌اسرائیل بود. وقتی که برای خرید پیش او رفتند، گفت:
– نمی فروشم، مگر این که پوست گاوم را پر از طلا نمایید!
گفتار جوان را به حضرت اطلاع دادند، فرمود:
– چاره‌ای نیست باید بخرید! آنان نیز به همان قیمت خریدند و آن را کشتند.
دم گاو را بر مرد مقتول زدند و او زنده شد، گفت:
– یا نبی الله! پسر عمویم مرا کشته است، نه آن کسی که ادعا می‌کنند.
و این گونه بود که راز قتل، بر همه آشکار شد. یکی از پیروان و اصحاب موسی(علیه السلام) گفت:
– یا نبی الله! این گاو قصه شیرینی دارد.
حضرت فرمود:
– آن قصه چیست؟
مرد گفت:
– جوان صاحب این گاو، نسبت به پدر و مادر خویش، خیلی مهربان بود. روزی او جنسی خرید. برای گرفتن پول، پیش پدر آمد، او را در خواب یافت.
چون نخواست پدر را از خواب شیرین بیدار کند، از معامله صرف نظر کرد، هنگامی که پدر بیدار شد، جریان را به او عرض کرد.
پدر گفت:
– کار نیکویی کردی، به خاطر آن، این گاو را به تو بخشیدم.
حضرت موسی(علیه السلام) گفت:
– ببینید! این فواید نیکی به پدر و مادر است.

منبع: شیخ صدوق؛ عیون اخبارالرضا ج ۲ ص ۱۳ ح ۳۱ و تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۴۶ ح ۵۷