اوقات نماز
آداب و سنن حضرت پیامبر (ص) در مسکن
حضرت محمد (صلّى اللّه عليه و آله ) از دنيا رفت در حالى که خشتى بر روى خشتى ننهاد . رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله ) فرمود: مسجدها مجالس پيامبران است. امام صادق (عليه السّلام) فرمود: پيامبر اکرم (صلّى اللّه عليه و آله ) هرگاه مى خواست در گرماى تابستان از خانه بيرون رود روز پنجشنبه مى رفت، و هرگاه مى خواست…