انّا انزلناه
اعمال سحرهاي ماه مبارک رمضان
 اعمال سحرهاى ماه مبارك رمضان و آن چند عمل است: اوّل:سحرى خوردن،و آن را ترك نكند گرچه‏ به خوردن يك خرماى خشك،يا نوشيدن شربتى از آب باشد،و بهترين سحريها سويق يعنى قاووت و خرماست،و در خبر وارد شده:كه خدا و فرشتگان صلوات مى‏فرستند بر آنهايى كه در سحرها استغفار مى‏كنند،و سحرى مى‏خورند. دوم:هنگام خوردن سح…