انسان كامل
نقش امام زمان (عج) در عصر غیبت
در مقاله حاضر نویسنده پس از تشریح اهمیت و عظمت مقام و منزلت انسان کامل در نزد خدای متعال به معرفى برخى نقش‌هاى امام عصر حضرت حجت (ع) به عنوان یک انسان کامل می‌پردازد و مأموریت اصلى آن حضرت را هدایت همه موجودات جهان هستى به سوى کمال مطلق معرفى می‌کنند. مقام انسان کامل در اندیشه شیعی، امامت از جای…
نقش غايي امام در نظام آفرينش
سرانجام اگر آنان نبودند، بهشت و دوزخ و عرش و كرسي و آسمان و زمين و فرشتگان و انس و جن را نمي آفريدم (صافي گلپايگاني، همان: ج?، ص??). اشكال: در روايات مربوط به غايت آفرينش، نوعي تعارض و ناسازگاري ديده مي شود؛ زيرا از يك سو، وجود پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله و سلم يگانه غايت آفرينش جهان به …
انسان كامل و اثبات امامت(1)
اشاره: نوشتار پیش رو بر آن است تا با بهره گیری از پشتوانه های لزوم وجودِ انسانِ کامل، وجود مستمر امام در جهان هستی را اثبات کند. قرآن مجید و روایات، امام را شخصیت جامع ویژگی های آسمانی و زمینی معرفی می کند. بحث انسان کامل بیش تر در عرفان نظری مطرح است؛ تا آن جا که موضوع آن در دو کلمه توحید خدای یگ…