نوشته‌ها

مدرسه هجرت اسلامى بیرمنگام

اشاره: مدرسه هجرت اسلامى که توسط اقلیت مسلمان بیرمنگام تاسیس شده، یک مدرسه آموزشى صرف نمى باشد، بلکه مؤسسه اى همه جانبه اى است. این مدرسه از برنامه آموزشى فراگیرى برخوردار بوده، در صدد است محیط فرهنگى علمى لازم را براى دانش آموزان مسلمان فراهم آورد و انسانهاى را پرورش دهد که ضمن بهره مندى از تربیت اسلامى، به …