نوشته‌ها

خانواده و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

اگرچه آسیب‌های اجتماعی می‌تواند بسیار گسترده باشد لیکن می‌توان مسائلی از قبیل اعتیاد، فرار از خانه، خشونت ،انزوای اجتماعی، ناهنجاری‌های رفتاری، سرقت و کودک آزاری را از جمله نتایج آسیب‌های اجتماعی عصر حاضر تلقی کرد. در این بخش به اجمال، عوامل مؤثر در ایجاد آسیب‌های اجتماعی و نقش خانواده در پیشگیری از …

همسرآزاری؛ رفتارشناسی آزار علیه شوهر

هر چند همسرآزاری، پدیده‌ای است که از گذشته‌های دور در بین جوامع مختلف وجود داشته است، ولی در عصر حاضر، شوهرآزاری به جهت شکل‌گیری نهضت‌های فمینیستی و نفوذ و گسترش افکار صاحب نظران این جنبش در جوامع مختلف، به نظر می‎رسد که این معضل شیوع بیشتری پیدا کرده است. در این نوشتار، ضمن بررسی مفهوم شوهرآزاری، علل و عوا…

نگاهى به پدیده اجتماعى اوقات فراغت

 رها شدن میلیون‌ها جوان و نوجوان از تحصیل و مدرسه در پایان هر سال تحصیلى، طرح موضوع کهنه‌اى را به دنبال مى‌آورد که همواره بر آن تاکید شده و انتقادهاى فراوانى را نیز متوجه خود کرده است. این موضوع که از آن به عنوان غنى‌سازى اوقات فراغت یاد مى‌شود، امروزه به تکرارى از برنامه‌ها و سیاستگذارى‌هایى تبدیل شده که نه…