نوشته‌ها

«علم الکتاب» چیست و در نزد کیست؟

اشاره: امام علی «وَ یَقُولُ الَّذِینَ کَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ کَفَى‏ بِاللَّهِ شَهِیدَا بَیْنىِ وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْکِتَاب»(۱) نگارنده قصد دارد در این سطور با جمع شواهد و قرائن تبیین کند که: مراد از «من عنده علم الکتاب» کیست؟ آن کسی که علم الکتاب فقط در نزد اوست کیست؟ آن ک…