امّ النّدى
حَبّابه بنت جعفر«امّ النّدى»
بانوى امام شناس اشاره تنها تفاوتى كه زن و مرد دارند، درجسم و روان آنان است و بس، آن دو در انسانيت و جوهره آفرينش همسان و يكسانند. خداوند مى فرمايد: فَإِذا سَوَّيتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي... (1) «پس وقتى آن را درست كردم و از روح خود در آن دميدم...» روح آدمى، مجرد است و مذكر و مؤنث نمى شناسد. …