نوشته‌ها

امام‏ عصر علیه ‏السلام از منظر پروفسور هانرى کُربن

اشاره: تاریخ دانش شرق شناسی عموما با تحریفها، کتمان حقایق همراه بوده است. اما گاهی برخی از شرق شناسان، در مواجهه با منطق مستحکم برخی اندیشه‌های شرقی، شیفته آنها شده اند. «هانری کربن»، فرانسوی از جمله اروپاییانی است که در دوران زندگی علمی خود، در پی گذر از اندیشه‌های وجود شناختی اندیشورانی همچون «هایدگر» و…