امام صادق عليه السّلام
آداب و سنن رسول خدا (ص)در صدقه دادن‏
در وصيت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به على (عليه السّلام) آمده است: ششم آنکه در نماز وروزه و صدقه از سنّت من پيروى کنى. . . و اما راجع به صدقه، به قدرى در آن کوشاباشى که گمان کنى در صرف مال براى صدقه اسراف کرده اى. امام صادق (عليه السّلام) فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هيچ گاه سائلى را از خود …
آداب و سنن حضرت رسول (ص) در مسواک کردن
امام صادق (عليه السّلام) فرمود: مسواک کردن از سنن پيامبران است. على (عليه السّلام) فرمود: مسواک کردن موجب خشنودى خداوند، و سنّت پيامبر، و خوشبو کننده دهان است. پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله) هر شب سه بار مسواک مى کرد: يک بار پيش از خواب، يک بار وقتى از خواب براى نماز شب برمى خاست، و يک بار پيش از آنکه برا…