امام حسن عسکری (ع)
تشیع در دوره‏ ى امام حسن عسکری (ع)
پیشوای یازدهم شیعیان، امام حسن بن علی العسکری (ع) در ماه ربیع الاخر سال 232 ق، در مدینه زاده شد و در روز جمعه هشتم ربیع الاول سال 260 ق، در سر من رأی ( سامرا) رحلت کرد و در همان خانه ای که پدر بزرگوارش امام هادی (ع) در خاک آرمیده بود، به خاک سپرده شد. (1) نام مادر ایشان را حدیث ، (2) سوسن، (3) سمانه و ا…