امام باقر (ع)
امام باقر (ع) و غيبت حضرت مهدى (عج)
آيا امام باقرعليه السلام از غيبت حضرت مهدى عليه السلام خبر داده است؟ پاسخ: صدوق؛ به سند خود از امام باقر (ع) روايت كرده كه فرمود: «يأتى على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم. فيا طوبى للثابتين على أمرنا فى ذلك الزمان. إنّ أدنى ما يكون لهم من الثواب أن يناديهم البارئ جلّ جلاله فيقول عبادى وإمائى آمنتم بسر…
امام باقر (ع) پايه ‏گذار انقلاب فرهنگى
اشاره: در ميان امامان دوازده گانه خاندان نبوّت(علیهم السلام)، امام باقر(علیه السلام) از ويژگيهاي خاصّي برخوردار است. مادرش فاطمه دختر امام حسن(علیه السلام) بود، از اين رو او را وارث عظمت پيامبر(صلی الله علیه و آله) از ناحيه پدر و مادر مي دانند. در يكي از احاديث معتبر، معروف به «حديث لوح»، خداوند در ش…
زندگى علمى امام باقر (ع)
 امام باقر (علیه السلام) در زمانی که افزون بر نیم قرن از رحلت رسول اکرم (صلّى اللّه عليه و آله) گذشته و تنشهای فکری و عقیدتی، شدت بیشتری یافته است، مجال می یابد تا با تشکیل حوزه عظیم درسی به تصحیح اندیشه ها بپردازد. مبارزه با اندیشه خوارج خوارج گر چه پس از جنگ نهروان به شدت تضعیف شدند، ولی با گذشت زم…