الگوگیری
دست یابی به سبک زندگی اسلامی در جامعه ی اسلامی مدرن
سبک زندگی با هویت، ارزش ها و فرهنگ یک جامعه ارتباط متقابل و دو سویه دارد، بنابراین سبک زندگی یک جامعه بر فرهنگ آن تأثیر می گذارد و همین طور است در مورد تأثیرپذیری سبک زندگی از فرهنگ. غرب همواره جهت تسلط و استعمار بر سایر کشورها و مخصوصاً بلاد اسلامی از عنصر ترویج سبک زندگی غربی و تجدد مآبانه به عنوان استراتژ…
على‏ اكبر (عليه السلام) الگوى جوانان
سپيده سخن دير زمانى است كه جوانان كشورهاى اسلامى، كه از تابش وحى و زلال معارف ناب الهى بهره مى برند، باشيوه هاى گوناگون و متنوع دشمن در راهزنى فكر و فرهنگ رو به رويند. پيروزى انقلاب اسلامى ايران، اين حساسيت ناپيدا را به صورت آشكار در آورد و سردمداران استكبار را به اظهار نظر شفاف واداشت. امروز دشمن به خوبى دريا…