نوشته‌ها

ریشه ی شرک در بهائیت

 در رساله للثمره می‌گوید: هذا کتاب من عند الله المهیمن القیوم الی الله العزیز المحبوب- این کتابیست از پیش خدای مهیمن قیوم به سوی خدای عزیز محبوب و میرزا بها از قول سید باب در کتاب بدیع صفحه ١۴ تا ۷۴ نقل می‌کند. .. و همچنین مخصوص بعضی الواح ارسال و در صدر آن هو انت و انت هو نازل ازجمله جناب ملا محمد ع…