اعمال مذهبي
عقلانيت در اندیشه‌ی وهابيت
براي شناخت وهابيت و آگاهي از خطرات آنها نسبت به دين اسلام، بايد اين مسلك انحرافي را از زواياي مختلف مورد مطالعه قرار دارد.  پيدايش وهابيت‏ مسلك وهابيت، منسوب به محمد بن عبدالوهاب نجدي است و علّت اين كه آن را به خود شيخ محمد نسبت نداده ‏اند، به اين جهت است كه مبادا پيروان اين مذهب، نوعي شركت در نام پ…