اعتکاف
آداب اعتکاف در سنت پیامبر اسلام (ص)
امام صادق (عليه السّلام) فرمود: رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله) در ماه رمضان (سال اول هجرت) در دهه اول در مسجد اعتکاف کرد، و سال دوم در دهه دوم و در سال سوم در دهه آخر اعتکاف نمود، ولى پس از آن هميشه در دهه آخر ماه رمضان اعتکاف مى نمود. امام صادق (عليه السّلام) فرمود: جنگ «بدر»در ماه رمضان (سال دوم هج…