نوشته‌ها

اعتراف به گناه قبل از درخواست و ذکر حاجات

اشاره: یکی از شرایط دعا در درگاه الهی اعتراف به گناه قبل از ذکر حاجات است. زیرا اعتراف به گناه قلب انسان را نرم نموده و حالت قساوت را از انسان دور می کند و در این حالت است که انسان می تواند از صمیم قلب خود را در حضور خداوند حس نماید. این حالت باعث می شود که انسان حاجات واقعی خود را از خداوند بخواهد و …