اصول راهبردى
اصول راهبردى در نگرش به مسايل زنان (1)
سيدرضا مرتضوي اصل يكم:زن و مرد، وحدت نوع «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقيكم ان الله عليم خبير» (1) . «هان اى مردم! ما شما را از نرى و ماده اى آفريديم و شماها را دسته دسته و قبيله قبيله ساختيم تا يكديگر را بشناسيد [ولى بدانيد كه]برترين ش…
اصول راهبردى در نگرش به مسايل زنان (2)
اصل ششم: خانواده، نهادى محورى اصول راهبردى در نگرش به مسایل زنان(۲)«مرد مسلمان، بعد از نعمت اسلام، هیچ بهره‏ اى برتر از داشتن همسرى ‏مسلمان نبرده است; همسرى که نگاه به او براى شوهر مسرت‏ بخش است،فرمانبردار است، و در غیاب شوهر، حافظ خود و مال همسر است.» خانواده به عنوان یک نهاد اساسى در جامعه، یک اصل و…