اصحاب رسول الله
ابو الیسر انصاری (کعب بن عمرو)
نام اصلی ابو الیسر، «کعب بن عمرو انصاری» است که از اصحاب رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام به شمار می‏ رود.شیخ طوسی می ‏نویسد: وی همان کسی است که وقتی آیه شریفه « یا أیها الذین آمنوا اتقوا اللَّه و ذَروا ما بقیمِن الرِّبوا إن کنتم مؤمنین » نازل شد، گفت: «ربا خواری را رها…
خُذیمه ابن ثابت الانصاری
 ابو عماره، خُزَیمه بن ثابت بن فاکِه انصاری اَوسی، از یاران برجسته پیامبر خداست. او در جنگ اُحد و دیگر نبردهای پیامبر خدا، همگام آن بزرگوار بود و از آن رو که پیامبر خدا گواهی او را در حُکمِ دو شاهد قرار داد، به «ذو الشهادتَین»مشهور شد. خزیمه از معدود کسانی است که پس از پیامبر صلی الله علیه وآله بر «ح…