نوشته‌ها

سند زیارت عاشورا

شبهه: برخی می گویند که زیارت عاشورا سند ندارد و خود شیعیان آن را ساخته اند. پاسخ سند زیارت عاشورا: شیخ طوسی در کتاب مصباح المتهجد و سلاح المتعبد زیارت عاشورا را با سند یاد شده در زیر نقل می‌کند و می‌گوید: روی محمد بن إسماعیل بن بزیع عن صالح بن عقبه وسیف بن عمیره عن علقمه بن محمد الحضرمی «قلت لأبی …

اصحاب برجسته امام محمد باقر علیه السلام

 در مکتب امام ابوجعفر باقر العلوم که درود فرشتگان بر او باد، شاگردانى نمونه و ممتاز پرورش یافتند که اینک به معرفى برخى از آنان اشاره مى‎شود: ابان بن تغلب : محضر سه امام را درک کرده بود - امام زین العابدین و امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام - ابان از شخصیت‎هاى علمى عصر خود بود و در تفسیر، ح…