نوشته‌ها

اشرفی استنثایی

  اشاره: ائمه اهل بیت(علیهم‌السلام) نزد خداوند متعال بسیار عزیز هستند و از این رو محبت آنان بر جمیع مسلمانان واجب گردیده است. آنان همیشه در زندگی خود به کمترین بسنده می کرده و از سوی دیگر به مستمندان کمک می کرده اند. در این نوشته به کمک معجزه آمیز آن حضرت به یکی از مستمندان اشاره شده است.  …