اسوه ،فضائل
زينب كبرى (س) اسوه فضائل (3)
چون كار (جنگ) به امام حسين (عليه السلام) تنگ و سخت شد و يگانه و تنها ماند، به خيمه هاى فرزندان پدرش روى آورد. آنها را از ايشان خالى و تهى ديد. سپس به خيمه هاى اصحاب و يارانش التفات نموده و نگريست كسى از آنان را نديد، پس شروع و آغاز نمود به بسيار گفتن (لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم ) (حركت و ج…
زينب كبرى (س) اسوه فضائل (2)
احترام امام حسين (عليه السلام) به زينب در اخبار آمده كه هر گاه حضرت زينب به ديدار برادرش امام حسين (عليه السلام) مى آمد، حضرت به احترام او جلو پايش حركت مى كرد و سر پا مى ايستاد و او را در جاى خود مى نشاند به راستى كه اين خود مقام عظيمى است كه آن حضرت در نزد برادرش داشت ، همان گونه كه او امين و امان…