نوشته‌ها

آداب و سنن وضو در سنت پیامبر(ص)

رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله براى هر نماز واجب و مستحبى تجدید وضو میکرد. بریده گوید: پیامبر گرامى صلّى اللّه علیه و آله براى هر نمازى جداگانه وضو میگرفت، اما در سال فتح مکه تمام نمازهاى شبانه روز را با یک وضو خواند. عمر گفت: یارسول اللّه، کارى کردید که تاکنون نکرده بودید!فرمود: عمدا چنین کردم (تا مردم…