نوشته‌ها

درآمدى بر مبانى عرفان و تصوف در قرآن وارد شد

اشاره تصوف و عرفان از موضوعاتی است که طیف گسترده ای از افرادبرجسته و دارای خصایص ویژه را در طول قرون متمادی و درسرزمین ها و فرهنگ های گوناگون به خود مشغول ساخته و درسراسر حیات فکری و اجتماعی ایشان اثر گذارده است - و اینان کسانی هستند که از آنها به عنوان عارف و یا صوفی و مانند آن یاد می شود - کسانی که اگر …