ارزش هاى انسانى
تساوى زن و مرد در حق آموزش و فرهنگ
از منظر اسلامى، انسان داراى كرامت ذاتىِ الهى است. احترام به كرامتِ انسانىِ انسان‏ ها نخستين اصلى بود كه شعله ‏هاى هدايت و ايمان را در دل‏هاى آحاد مردم برافروخت و سبب گرديد انسان‏ ها، اعم از زن و مرد، فوج فوج به دامان پر مهر اسلام، پناه آورند. اين نگاه، هرگز جنس يا گروهى را استثنا نمي‏ كرد، بلكه همه آ…
بررسى مبانى حجاب و عفاف در قرآن
فرزانه نيكوبرش راد چکيده «حجاب و عفاف»در قاموس بشرى ، واژه هاى آشنايى هستند که در گذر زمان از سنت به سوي  مدرنيته ، فراز و نشيب هاى زيادى را طى کرده است . در اين ميان مردان و زنان (به خصوص زنان) در مسير تند باد حرکت به سوى مدرنيسم ، در معرض برهنگى فرهنگى و فرهنگ برهنگى قرار گرفتند تا در توسعه سرمايه دارى …
آزادى زنان از ديدگاه امام خمينى(ره)
مريم ميرعالى (خداوند انسان را آزاد آفريده و به او قدرت تفكر داده است تا با انديشه خويش، راه سود و زيان را بازشناسد و آن چه را كه به سود خود مى بيند، انتخاب كند. اما گاهى اتفاق مى افتد كه انسان آزادى خويش را چنان از دست مى دهد كه گويى از ابتدا همانند يك ماشين، بى اراده آفريده شده است.)1 (آزادى در ا…